A.C.A.M. - Associació Catalana
d'Acupuntura i Manopuntura

Ensenyança d'acupuntura tradicional i manopuntura coreana.
Diagnóstic i polsología. Seminaris especialitzats.
Curs de preparació a l'exàmen internacional d'acupuntura

Provença, 238 - 3º 3ª
08008 - Barcelona

Tels. 323.58.25 - 405.36.53
Fax: 323.58.25
Acceso a LAS GUIAS de INTERNET