ESCOLA DE COMIC JOSO

Violant d'Hungria, 69
08028 - BARCELONA
Tel.: 934 902 120
Web: www.escolajoso.com
E-mail: info@escolajoso.com

Passeig Manresa, 19-25
08201 - Sabadell
BARCELONA
Tel.: 937 278 122

COMIC - DISSENY GRAFIC - AEROGRAFIA - IL.LUSTRACIO - DIBUIXOS ANIMATS

DISSENY PER ORDINADOR I A MES, CURSOS DE MANGA PER CORRESPONDENCIA PER A TOTES LES EDATS