ORTOPEDIA
SOLER


CADIRES DE RODES MANUALS O ELECTRONIQUES (VENDA I LLOGUER)

LLITS ARTICULATS I GRUES PER A TRANSFERENCIES

AJUDES A LA VISTA DIARIA

PLANTILLES, GENOLLERES, COTILLES, ETC.

PROTESIS I ORTESIS

PROTESIS DE MAMA I VESTITS DE BANY

TALLER D'ORTOPEDIA

ORTOPEDIA ESPORTIVA


Bernat Boades, 15 - 17

17005 - GIRONA

972 208 445 972 223 941

jsoler@ortopediasoler.com
Directorio de empresas