SANAMBI CONTROL DE PLAGAS


Juan Castro Mosquera, 6

15005 - A CORUŅA

981152356
981152587
667469399

DESRATIZACION

DESINFECCION

DESINSECTACION

TRATAMENTOS DE MADEIRA
(TRATAMIENTOS DE MADERA)

HIXIENE ALIMENTARIA
(HIGIENE ALIMENTARIA)


DIAGNOSE GRATUITA - TRABALLOS GARANTIDOS

DIAGNOSIS GRATUITO - TRABAJOS GARANTIZADOS

AUTORIZACION XUNTA DE GALICIA Nš C-0099-S


Directorio de empresas
Posicionamiento web en buscadores