TEIXITS DE PUNT GOMA, S. L.


CONFECCIO DE TEIXITS DE GENERE DE PUNT EXTERIOR

GALGUES 8, 10 I 12 (CIRCULAR)

TREBALLEM A MANS


CONFECCION DE TEJIDOS DE GENEROS DE PUNTO EXTERIOR

GALGAS 8, 10 Y 12 (CIRCULAR)

TRABAJAMOS A MANO


Afores, s/n Baixos

08779 - LA LLACUNA
BARCELONA
938 976 248

938 976 248
tpgoma@hotmail.comDirectorio de empresas